...onsdag den 26 februar 2020 besluttede byrådet i Aarhus Kommune at ligge et omstridt forslag til en særskilt lokalplan ud til offentlig høring...

@

Ledvogterhuset

Badestranden

Kajakklubben

Events

Aarhus Kommune Debat

Nabolagene

Gallohaven

Parkering

idræt

Projektidé

Fristed

Strandhuset

Letbanen

 

VEJLEDNING

Webstedet er bygget op baseret på umiddelbart foreliggende temaer vedrørende Strandparken og dens omgivelser.


Hvert tema er repræsenteret med både et billed- og et tekstlink her på introsiden, ligesom tekstlinkene vil blive gentaget og tilpasset på alle øvrige sider.


Bemærk at tilgængelige link står med blå bokstaver

og røde bokstaver angiver der hvor man er, eller en side i den tråd der er fulgt.


Øverst, herover er desuden indsat en indholdsbeskrivelse der, med de samme links i en anden overskuelighed, der måske kan give et mere direkte overblik i forsøget på, at finde bestemte emner.


På hver side af alle linksrækker er indsat en pil mod venstre og mod højre...

...klik på dem for at bladre en side tilbage eller frem.

INTRODUKTON


Det omstridte planforslag heder...


Lokalplan nr. 1113 for Rolighedsvej 16 i Risskov


...og en endelig kommunal godkendelse af den vil for stedse være en begræns-ning for en fortsat optimal udnyttelse og videreudvikling af den offentlige park,

Risskov Strandpark, med tilhørende fredningsværdige Strandhus.


Parken har hidtil, som en del af det tidligere Statshospitals ejendom, tjent til fordel for almenvellet... såvel for hospitalets patienter som for Risskovs borgere. Det har derfor været en alt dominerende forventning hos lokalbefolkningen, at parken skulle fortsætte som sådan, også efter overdragelsen af parken til Aarhus Kommune, ligesom der også har været ventet en ny og bedre pleje.


Sådan tegner det ikke lige nu, men forhåbentlig lykkes det at vende stemningen i byrådet til fordel for strandparkens fortsatte- og intakte eksistens. Det føles som om stemningen i byrådet ikke er helt så fastlåst som den har været, og det tænder da et håb for mindst en revision af lokalplan 1113.


Det er på dette... omend spæde grundlag, at undertegnede har taget initiativ til en personlig brainstorm, samlet og sorteret i nærværende websted. Indledningsvist er det sat op som en scrapbog med billeder og tekster dels fra den hidtidige debat og dels fra virkeligheden og tanker omkring parken.


Budskabets overordnede mål er at støtte de lokale- og bredere interesser til fordel for at værne om de historiske og sociale værdier i

Risskov og bydelens offentlige rum.


Det umiddelbare mål er, at materialet i bedste fald kan bruges som inspiration i en demokratisk analyse af Strandparkens potentialer, og af de lokale ønsker om den fremtidige brug af parken, enten i uforandret eller i nytilpasset skikkelse.


Under forudsætning af en fastholdelse af parkens hidtidige status som offentlig område og en positiv behovsanalyse, samt Aarhus Kommunes velvilje, vil en egentlig udviklingsproces nu, lille eller stor, kunne tage sin begyndelse.


Med den store bevågenhed der hviler over sagen findes det vigtigt at opgavens løsning gives aller højeste prioritet. Men gerne i kommunalt regi og under titlen:


Gør en folkepark ud af


STRANDPARKEN I RISSKOV

 

Se venligst også indholdsfortegnelsen herunder, og lidt om baggrund, strategi og potentielle resultater på de efterfølgende sider:

Letbanen  

    -    Præsentation af letbanen


Ledvogterhus  

    -    Parkens nærmeste nabo


Parkering  

    -    Påpegning af mulig parkering


Fristed  

    -    Anvendelse af et stykke restjord


Gallohaven  

    -    Præsentation af haven


Nabolagene

    -    Stationsgaden  

    -    Strandvænget  

    -    Solbakken  

    -    Bindesbøll Byen


Aarhus Kommune

    -    Links til debatindlæg

    -    Links til lokalplanerne         

    -    LJJ til Byrådet II

          Præsentation ?.3.20 af webstedet

    -    LJJ til Byrådet I
         
Åbent brev 22.02.20

INDHOLDSBESKRIVELSE

OM EN DEMOKRATISK UDVIKLING