Høvdinge Konger og Kvinder i Danmark + Jakobsen-Klanen

INTRO TIL KONGESTAMTAVLEN


Midt i arbejdet med at rode rundt i slægternes gang er der sket det, at et nyt skud på stammen har set dagens lys...! Og hvad er så mere naturligt end at kalde hende for Sol. Som førstefødte oldebarn er det jo nu hende der lyser op og går forrest mod fremtiden.


En sådan familieforøgelse har naturligvis sat gang i fornyede refleksioner over livets gang på jord... og spørgsmålene

Hvor er vi på vej hen? og Hvor kommer vi fra?


Det første kan vi vel knap spå om, men kigger vi lidt (eller meget) bagud er der vel nærmest ingen grænser for hvad der kan ske! Også fremover!


På det seneste er der således kommet hul igennem... helt tilbage til hvor jernalderens myter begynder at supplerer arkæologiens vildere og vildere fund af forhistorisk karakter, om menneskehedens bevægelser.


Nu er familiens nok ældst “kendte” forfar nemlig fundet!

Han levede lidt efter år 0, det vil sige omtrent på Jesus tid, dengang der skønnes at have været ialt små 300 millioner mennesker i hele verden!... Således er han én ud af de ca. 1.152.921.504.606.850.000 tip57 oldeforældre som end ikke min computer er i stand til at beregne præcist.


Det er et svimlende og ubegribeligt tal i en verden hvor den samlede befolkning til sammenligning, dags dato, kun udgør 7.812.467.753 eller knap de 8 milliarder... og det fortæller os med al tydelighed, at alle verdens mennesker, i den sidste ende, uundgåeligt må være i familie med hinanden mange gange... og med rette kan kalde sig for MENNESKEHEDEN.Klik på KONGESTAMTAVLEN for at se generationsforløbet. På de efterfølgende sider omtales desuden et par håndplukkede stikprøver blandt de mange slægtninge! Enhver er desuden velkomne med yderligere bidrag!


Kærlig hilsen Bedstefar

 

LINKS PÅ KONGESTAMTAVLEN

Overordnet ville det have været en god idé at efterforske og og som et minimum fortælle en god historie om hvert enkelt led og tilstødende personer i Kongestamtavlen!... Det ville der kunne komme en vældig slægtskrønike ud af!


Overordnet ville det have været en god idé at efterforske og og, som et minimum, at fortælle en god historie om hvert enkelt led og tilstødende personer i Kongestamtavlen!... Det ville der kunne komme en vældig slægtskrønike ud af!


Indtil videre vil jeg dog undlade et sådan projekt, da jeg prioriterer andet, som jeg føler behov for at færdiggøre før jeg i givet fald ville fortabe mig i et sådan evighedsprojekt... den slags har jeg jo allerede rigeligt af med at nå rundt, bare en enkeltgang, med mit samlede projekt “Webstedet” med alt det andet om hvad der sker omkring mig og mine passioner og projekter, for ikke at tale om hvad jeg ellers mangler omkring familien og slægten.


Men skulle nogen anden få den gode idé at stykke en slægtsoapopera sammen giver jeg da gerne et par stikord med på vejen!


Det gør jeg i form af nedenstående links som fører til hver sit udvalgte periode undervejs i den valgte ca. 2000årige periode. De valgte emner kan ses som enkelte perler i en uendelig perlekrans.


“Introduktionen” siger sig selv, den hører med til enhver fortælling, og så er det den side vi er på netop nu... derfor er den skrevet med rødt, hvilket skulle indikere “fuld stop, du er lige her”!


“Kongetavlen” er selve hovedbegivenheden i nærværende tråd. Man kan trække den ud i et vindue for sig og have den at rulle og se på, når man frekventerer de øvrige stikprøver!


“Myterne” er et forsøg på at nærme sig virkeligheden gennem de vandrehistorier og arkæologiske fortolkninger som måtte dukke op om den tidligste periode, her er der virkelig frit slag for den kreative fantasi!


“Vikingerne” er en central gruppe, og hvem kender ikke til Regner Lodbrog og Gorm og Thyra i Jelling eller Harald Blåtand? Men de har højst udtalt sig selv i korte stavelser hugget i sten! Også her kunne der være brug for en indsigtsfuld fantasi!


“Lavadelen” er umiddelbart at se som kongernes trofaste bagland, men er de nu også det? Det kunne være interesant at se noget forskning på det felt! Sådan i relation til nutidens almindelige folk, for det er i virkeligheden dem der interesserer mig mest!Risskov, dagbogen 29.09.2020


som trafikmeldinger midt i alle mulige udsendelser i bilradioen vil jeg fremover skrive et dagbogsnotat, når noget falder mig ind


Der er nu gået over ti år med at komme i gang med min selvvalgte evaluering af livet. Den proces burde være afsluttet forlængst, men jeg har gang på gang slået mig selv tilbage til start, så jeg knap føler at være kommet ud af stedet! Egne- og familiens selvbyggerprojekter har stået i vejen... og nu kræver helbredet oven i, at jeg bruger stadig mere tid på, at holde mig selv oprejst i form af motion og tilstrækkelig søvn!


Det er ikke så godt, for nu er der måske ikke mere en fem år tilbage hvor der er energi nok til bare et par timers skriverier!

 

“Degnene” er ikke almindelige folk. De er sådan en slags dukse midt mellem adelen, klerkeriet og almuen. Det kan være svært at se grænserne når man er tæt på, og derfor er det stik mod alle hensigter ofte sket det i tidernes løb, at der også er kommet almindelige folk fra den kant!


“Almuen” er de som har min sympati. De er den folkelige modsætning til gejstlighed og adel... de er den ikke priviligerede klasse, som i sin oprindelse end ikke heller var en del af borgerskabet! På en måde var de de frieste mennesker!... Blot tynget af fattigdom grundet udplyndring!


“Aktuelt” er et afsnit om vi der lever i nutiden. Vi er ikke fattige, vi er måske bundne men har i bedste fald vores frihed til at leve som vi selv vil, og vi bevæger os ud i alle mulige retninger. Fælles for os er dog, at vi alle, i de af mig kendte slægter... kommer fra almuen.


Hov hov vil nogen måske indvende... var der ikke noget med både konger og adel? Jo, den er god nok, men det er jo sådan, at vi alle har milliarder af slægtsforbindelser hvis spor i langt de fleste tilfælde løber ud i sandet allerede ved olde- eller tipoldeforældrene! Slægtsleddene før dem er glemt og kan knapt findes i nogen former for optegnelser hvis vi går bare et par hundrede år tilbage, og da slet ikke hvis vi går firehundrede år tilbage!


Der findes naturligvis undtagelser, men så er vi som regel også havnet mellem først degne, og så præster og lavadel, hvorefter kommer højt rangerede borgere! Ja, og så er der kun i yderst sjældne tilfælde at det er muligt at føre en slægtshistorie helt tilbage til der hvor der stort set kun er registreret konger... der, som her dukker op for omkring 30 generationer siden.


I nyere tid kender vi til forskellige former for mønsterbrydere, hvor dygtighed og held er ført til skift af sociale tilhørsforhold, men længere tilbage  var det på det nærmeste uhørt! Dette udelukker naturligvis ikke at en konge har taget et lavere stående kvindemenneske med sig en tur i høet, men den slags blev jo heller ikke lige registreret