ERKENDELSEN AF SLÆGTERNES GANG


Hvor det kom fra ved jeg ikke, men allerede i begyndelsen af treårsalderen var jeg meget optaget af, at definere min familie. I min barndom flyttede min mor og jeg meget rundt, alt efter hvor hun fik arbejde... og det var åbenbart vigtigt for mig at holde styr på mit “netværk”. Mine bedsteforældre og min mors familie var vort anker og vor familie, og det havde jeg enormt gavn af.


Først meget senere, nærmest som voksen, blev jeg bevidst om, at der også var en slægt. Dels de der både synligt og usynligt færdedes i yderkredsen af familien, og i sidste ende også alle forfædrene... de døde. Det var dem jeg havde hørt om i strofen “Slægter skal følge slægters gang” fra salmen “Dejlig er jorden”... og sådanne tanker fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig.


I særlig grad fandt jeg det, som ung murerlærling, interessant at opdage, at der midt i den alt dominerende bondeslægt havde været mindst to tipolde-forældre og en oldefar der havde været murere og endda kampestens-murere. Det var sejt syntes jeg... og glædede mig over det tilfældige lykke-træf, hvor  jeg uden dette kendskab også havde valgt lige netop dette fantastiske fag.


Det gav en god fornemmelse af at høre til... og det gav mig lyst og mod til

at forske videre i først mine egne og senere også min hustrus slægter

Jakobsen og Jensen.

@

SLÆGT FØLGER SLÆGTERS GANG


Ud af skabelsen tilbage fra før urtidens dybder optræder et utal af

kendte- og især ukendte slægtninge.

De nærmeste slægtninge.

@

Portrætterne med individuelle links er for sjovs skyld... det fascinerer mig simpelthen dette, at kunne springe hid og did fra det ene til det andet emne... også selvom man så nemt farer vild, og måske må begynde forfra...!


Ellers er denne introduktion mere helliget en forklaring af strukturen for det aktuelle tema “Slægterne” forstået som min hustru Grethes og mine, Jørgens forfædre... navngivet med efternavnene på vore bedsteforældre således, at temaet sammensættes af fire hovedemner der hver for sig vil kunne ses som de selvstændige web-fortællinger:


Jensen&Olsen   Lund&Madsen   Ukendte   Jakobsen&Nielsen


Som det kan bemærkes indgår disse emnenavne gennemgående i link-rækkerne på alle temasiderne inklusive links til:


Slægtsoversigt  og  Slægtstavler


Bag disse to links gemmer sig informationer der i forskellig udstrækning deles af de fire hovedemner.


Det anbefales, at gå videre herfra til “Slægtsoversigt” hvorefter man vil blive vejledt i sine videre valg.

 

@


Grethe Eilskov Jensen


Aage Christian Eilskov Jensen & Kathrine Lund


Andreas M. Jensen &

Ellen Marie Sofie Olsen

samt

Janus Lund &

Marie Jensine Madsen

 


Lars Jørgen Jakobsen


En ukendt far & Krista Andrea Jakobsen.


Et par af

barndommens helte

samt

Søren Erik Jakobsen &

Nielsine Jakobine Nielsen

 

TRE BEN OG EN TANKE


Slægtshistorien er som antydet blevet til en fortælling hvilende på

tre ben og en tanke...

Med slægterne Jensen&Olsen, Lund&Madsen, Ukendte og Jakobsen&Nielsen

med deres væld af individuelle medlemmer.


Jensen&Olsen slægten er min svigerfars slægt. Den bestod oprindeligt af gode rimeligt velstillede bønder med rødder i det østjyske og sjællandske samt med en enkelt forbindelse på fyn. Den som senere gav anledning til mellemnavnet Eilskov. Højdespringeren var farfaren som efter en periode som teglværksdirektør i Tyskland rejste tilbage til Danmark og købte først en hovgård, så en herregård og tilsidst en proprietærgård da 1930erne havde sat en kæp i hjulet på herregården.


Lund&Madsen slægten er min svigermors slægt. Den bestod oprindeligt af jævne bønder og fiskere i det vestjyske Hardsyssel, landområdet mellem Limfjorden og Ringkøbing Fjord, hvor især grene af morfarens slægt havde været dominerene storbønder og kvæghandlere med domiciler som Breinholt i Humlum, Kongensgård i Nr. Nissum og Kappel, Louiseslyst og Nørre Vinkel nær Lemvig


Ukendte slægten er min fars slægt. Han er netop ukendt, og dette har givet anledning til overskriften “tre ben og en tanke”... som en hentydning til, at der hvor der almindeligvis er fire bedsteforældre i en familie, dér er der kun tre i vores familie. Min far og hans familie er totalt fraværende alle andre steder end, en gang imellem, i tankerne.


Jakobsen&Nielsen slægten er min mors slægt. Den bestod oprindeligt af midtjyske hedebønder, husmænd og håndarbejdsfolk af den slags der ikke har efterladt sig mangen skrevne spor. Undtagelsen var dog en gren der går tilbage til indvandringen af såkaldte kartoffeltyskere i 1759.


Min oldefar Andreas havde rod på den store Alhede. Han var bonde, murer og handelsmand og han stammede fra kartoffeltyskerne... To af hans egne otte oldeforældre havde som børn i 1759, hver for sig, forladt deres sydtyske hjemegn omkring byen Heidelberg i Odenwald, for at blive kongelige hedeopdyrkere i Danmark. De to mødtes senere og blev kærester og pionerer, da de sammen med nogle af deres søskende grundlagde bebyggelsen Trehuse midt på Alheden nær Frederiks.


På de følgende sider fortælles om de tre slægter + det løse.SIDEN ER SLUT


Peg på pilene og kom en en side frem eller tilbage...

eller søg videre inden for samme emne i linkrækkerne lige her under...

eller på webstedet generelt... nederst.


Webstedets

overordnede genveje

 

Webstedets blade er alle bygget med mulighed for udprintning i iWeb programmet.


Nærværende blad med links etc. er kun synlige på nettet

medens de ikke skal medtages i en printudgave.

@

I 1913 var Grethes farfar var teglværksdirektør i Stargard, Pommern

og Jørgens morfar var teglværksarbejder i Vinderslev, Jylland.


Se/læs introduktionen og... Når du vil videre!
Klik så på den blå skydeskive og kom målrettet afsted!

Eller klik på portrætterne og mød slægtningene direkte på må og få!