Marie og Janus gift i 1919

INTRODUKTION TEMA 1

Hej, du er netop landet på fortællingen om slægterne Lund og Madsen,

to ægte harudeslægter fra det vestjyske Hardsyssel.

VELKOMMEN


Nu skal du bare se! Lund og Madsen slægterne blev forenet i året 1919 ved et giftermål mellem bondesønnen Janus Lund og fiskerdatteren Marie Madsen. Med den alliance lagde de grunden til at blive stamfædre for en helt ny gren af Lund Madsen slægterne, og det endda en gren der siden har bredt sig...

fra den første beboelse i Kvium i HJERM

og nu til langt ud over syslets grænser.


Janus og Maries børn “æ lúnæ” eller “lunderne” er sat som såkaldt probande i denne slægtsberetning. Det vil kort sagt sige, at de udgør første generation, både bagud i forhold til forfædrene og fremad i forhold til efterkommerne.


I 2019 besluttede en håndfuld fætterkusiner blandt 2. generations efterkommerne og børnebørnene og deres børn... oldebørnene, at holde et slægtstræf for at marker 100året for deres fælles slægtskabs oprindelse! Beretningen her indledes derfor med et “hej igen” til træffets deltagerne og en “kærlig hilsen” til både dem og alle øvrige slægtninge.


På træffet blev der talt meget om de fælles forfædre hvor alle jo kendte mindst en af lunderne som enten forældre eller bedsteforældre, medens det straks blev mere ubekendt når talen dykkede længere og længere ned i de forskellige generationslag! Det er denne udfordring med at holde styr på de mere vidtgående slægtsskaber, som nærværende websted forsøger at råde bod på.


Da en slægtshistorie imidlertid uundgåeligt forgrener sig både frem og tilbage i historien er det ikke muligt, bare at begynde i den ene ende og så slutte i den anden... der er hele tiden brug for en bred tilgang med grupperinger der gør det muligt at komme omkring hos alle. Det vil blive omtalt nærmere undervejs.


Lige her ønskes der som sagt kun lige at hilse velkommen til webstedet om “Slægterne Lund og Madsen”, og så i øvrigt gøre opmærksom på stedets overordnede struktur bestående af TEMAER med underliggende afsnit og løsere emner!

 


Introduktion, Slægtstræf,

Efterkommerne, Forfædrene, Stammen

Geografien og HistorienTemaerne vil hver især blive præsenteret i en tilpasset indledning.

Med det første Tema “Introduktion” er det således målet, at præsentere og servicere brugen af det samlede websted... dets struktur og opbygning:


Slægterne LUND OG MADSEN

        

INTRODUKTION


Webstedets overordnede baggrund blev som nævnt skabt gennem giftermålet for 100 år siden mellem Janus og Marie, også kaldet “Stamparret”. Denne forening har siden ført til, at de to foreløbig, her i 2020 er blevet stamforældre for i alt ca. 133... børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og tiptipoldebørn.


Det har været noget af en udfordring for en amatør i såvel slægtsforskning som websidekonstruktion, at skabe en sammenhængende og letlæselig fortælling og dermed også gerne en god fornemmelse hos efterkommere og eventuelt andre interesserede der måtte søge kendskab til slægtens forfædre og fortidens levevilkår! Ja, og desvære har jeg kun håbet om dette tilbage, for selv er jeg ganske svimmel af at have arbejdet med stoffet så længe, at jeg knap ved

hvad der er op eller ned!


Mange steder bruger jeg rigelig med plads til at forklare alt muligt om hvordan det hele skal forstås... og så gentager jeg mig selv. Det hjælper forhåbentlig mig selv med at vende tilbage og forstå hvad det er jeg har haft gang i, men det kan jo godt være noget trivielt for andre at se på... og det beklager jeg. I mine velmagtsdage ville jeg være gået til en kommunikationsekspert for at få rettet op på det hele, så budskaberne kunne gå rent ind hos alle.


Sådanne folk findes bare ikke mere, der hvor jeg færdes, så i stedet udskriver jeg hermed en skattejagt gående ud på, at hjemmesidens gæster selv finder ud af at tolke indholdet. “Skattekortet” som får at følge, er webstedets hypertekst og hyperbilleder, som kan lede de skarpeste direkte i mål, medens de fleste af os nok vil nå, at komme mere end en gang rundt omkring os selv, før vi så til gengæld har set alt! Lige som når man besøger en gammel labyrintisk middel-alderby! Hvem er ikke faret vild der... og hvem har dog ikke alligevel fundet det meste, og mindst et par af byens kroer og kirker eller hvad man nu kom efter!


Med håbet om en god oplevelse til alle...


...venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen


jakobsen@larsjorgen.dkNb.: Fortællingen er uendelig, men det kan garanteres, at webstedet her inde-holder alt hvad redaktionen ved- og og har kunnet finde om Lund og Madsen.


...og har man travlt, så tjek gerne først som sidst

Indholdsoversigten.