INDHOLDSFORTEGNELSE

Bemærk, at rækkefølgen på linkbillederne på åbningssider som her, altid er med uret... fra billedet i øverste venstre hjørne og rundt til den i midten!

INDHOLDSFORTEGNELSE
Lund og Madsen

                ??????????

Indhold

                Indholdsfortegnelsen vedrørende slægterne Lund og Madsen med udgangspunkt i

                stamforældrene Janus Lund og Marie Madsen.


Slægtstræf 2019

                En større gruppe efterkommere ærede Janus og Marie i anledning af 100året for
                Deres bryllup i 1919.

    Langhøjhallen

                Familietræffet fandt sted i Langhøjhallen i Asp

    Ferring

                Selskabet aflagde et besøg ved forfaren Mads Ørum Jensen Madsens grav i Ferring.

    Bovbjerg

                Besøget i Ferring inkluderede også en visit ved Bovbjerg Fyr.


Janus og Marie

                Præsentation af 100års jubilæet samt af Janus og Marie fra Struer og Ferring.

    Kvium

                Parret havde købt (eller forpagtet!) gården Bents Boel nær forældrenes ejendom i

                samme nabolag.

        Bents Boel

                Et større foto af Bents Boel, samt forklaringer af arealmål som tønderland og hektar etc.

    Gørding

                Efter ca. 12 år flyttede Janus og Marie med de fire ældste børn til en ejendom i Gørding,

                og her blev den yngste, Mads, født i 1938.

    Bækmark

                Omkring 1940 flyttede familien igen. Denne gang til Bækmark.
                Der vises nogle  familiebilleder fra hverdag og fest fra dengang.

           Herregården Bækmark

                Husmandsstedet i bækmark var del af en udstykning fra herregården Bækmark.

    Janus og Maries børn

                Ved ankomsten på Bækmark var der 5 børn, og de største var antageligt ude at tjene.

                Hver enkelt præsenteres (Og her, som i det hele taget, efterlyses der bidrag fra de som

                har noget i tekst og/eller billeder, som de gerne vil give fra sig!)

    Janus og Maries forældre

                Janus forældre havde mødt hinanden i Struer, og Maries far var mindst

                8. generationsfisker i Ferring.


Hardsyssel

                Slægternes hjemland var Hardsyssel, og derfor er dets medlemmer også Haruder!

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

           Sognene

                ??.

INDHOLDSOVERSIGT FOR

SLÆGTERNE LUND OG MADSEN


Billederne på forsiden herover er links til nogle af webstedets centrale sider og de kan være en tilstrækkelig “Indholdsoversigt” for nogen, og hvis ikke... så er herunder en oversigt for webstedet  side for side. Nærmere forklaring om stedets indretning kan ses på “Sideopsætning”.


Introduktion lm

                Intro(duktion) til “Slægterne Lund & Madsen”.

    Indholdsoversigt lm

                Adgang og orientering om de 7 Temaer... Introduktion, Slægterne, Forfædrene,

                Efterkommerne, Slægtstræf, Geografien og Historien

        Sideopsætning lm 

                Noget om principerne for sideopsætning!       

    Slægtsforskning      

               xxx

    Slægtstræer 

                xxx

        Forfædretræ 

                xxx

        Efterkommertræ 

                xxx

    Galleri 

                xxx

    Bilag 

               xxx


        Lidt om Lund

               xxx


        Slægten Breinholt

               xxx


        Anetavlerapport

               xxx


        Lundernes Familietræ

               xxx


        Man er vel Hardbo

               xxx

     

    Kontakt

               xxx

SLÆGTSGRANSKNING

STAMMEN

FORHISTORIEN

GEOGRAFIEN

FORFÆDRENE

EFTERKOMMERNE

SLÆGTSTRÆF 2019

INTRODUKTION

SE DIG RUNDT

     

Forfædrene

               xxx


Afsnit 2.1.1. Kvium  

Gården... eller boelstedet Bendts Boel på Kvium Mark i Hjerm Østre Sogn var familiens tredie- men første langvarige bolig.


Afsnit 2.1.2. Gørding

Af ukendte årsager rykkede familien til Gørding hvor den yngste søn blev født.


  Afsnit 2.1.3. Bækmark

I 1940 startede man igen på en frisk, og denne gang i en ny udstykning af husmandssteder på Bækmark Mark lige nord for Bækmarksbro.


Vi besøger de tre domiciler!


Afsnit 3.1. Kvium Vejrum

Janus Lunds forfædre  

G3 4+5 Janus forældre NielsLund&AneMarie

G4 8+9 Janus fars forældre Johannes&Mariane G5 16+17

G5 18+19 Janus oldeforældre Christen&Anne

G6 36+37 Janus tipoldeforældre GamleLund&MarianneB


G4 10+11 Janus morforældre JensPeder&AnneCatrine

G5 20+21 JensPeder m forældre Jens&Kirsten og morforældre

G5 22+23 AnneC m forældre Frederik&Anna og bedsteforældre


Afsnit 3.2. Ryde Holstebro

Gamle Lunds forfædre

G7 72+73 MadsCLund&ElseC Sevel Lægaard/Holstebro

G8 144+145 ChristenPLund&Routh Rovt og Rydlund +288

G8 146+147 NielsOLægaard&AnneLRytter  Storebro Sevel/Svenstrup G9 294

G9 292+293 OlufNLægaard&KarenNielsdatter  Storebro/ildebrand Miltersen


  Afsnit 3.3. Gudum Humlum

Marianne Breinholts forfædre

G7 74+75 ChristenJØstergaard&BodilMarieP

G8 148+149 JensChristianØstergaard&Ukendt

G9 296 ChistenJensen  Skausgaaard   G10 592 Jens Christensen

G10 592+593 Jens Christensen&ElseJacobsdatter G11 1186 Jacob

G8 150+151 PederJBreinholt&MarenLTraberg G9 302+303 G10 604

G9 300+301 JensAndersen&BodilPdatter G10 602

G11 1184 Christen i Korsled


Afsnit 3.4. Ferring Ramme

Marie Madsens forfædre

   G3 6+7  Maries forældre Mads&Trine 2+3

G4 12+13 MadsØrum m forældre JensKristian&MarieBonde

G5 24+25 JensKristian m forældre MadsØrum&MarianneGade

G5 26+27 MarieBonde m forældre Laust&Margrethe og morforældre

G6 52+53 Laust m forældre Anders&DortheTækker og farfar


G4 14+15 TrineSkaaning m forældre PederN&Jensine og farforældre

G5 30+31 Jensine m forældre JensC&TrineS og farforældre

G6 62+63 TrineS m forældre Erich&AnneKirstine og morforældre


Afsnit 3.5. Kjeldstrup

Dorte Jensdatter Tækkers forfædre

G7 106+107 DortheTækker og forældre JensTækker&Dorthe

G8  212+213 JensT og forældre PederC&DortheP + Ds far ChristenP

G8  214+215 Christen&Bodil

G9 428+429 DortheP og ChristenP m forældre PederO&Eline

     

Stamparret

               xxx

     

Efterkommerne

               xxx

     

Slægtstræf

               xxx

     

Geografien

               xxx

     

Historien

               xxx

     

Eventuelt !

               xxx

Afsnit 1.3. Slægtstræer  

Viser relevante slægtstræer. Nogle inklusive links til givne personer.


Men også to selvstændige træer for de 115 og 133 inklusive et stort antal direkte links fra slægtstræerne til de “udvalgte personer”.


Der indgår diverse slægtstræer som et timeglastræ for samtlige stamparrets 248 kendte slægtninge bestående af 115 forfædre og 133 efterkommere!


Færdig redigeres 
ved afslutning af dette websted

KORTE BESKRIVELSER... af


Temaer og Afsnit
Afsnit 1.1. Indholdsoversigt  

...viser og linker webstedets samlede indhold... side for side. 


Afsnit 1.2. Slægtgranskning

...fortæller om generelle baggrunde og metoder for bearbejdning af slægtsdata.


Afsnit 1.3. Slægtstræer  

...viser relevante slægtstræer.

Herunder et forfædretræ inklusive links direkte til givne personer.


Afsnit 1.4. Slægtsformation  

...orienterer om en opdeling af forfædrene i 8 grupper baseret på geografiske   og familiemæssige tilhørsforhold.


Afsnit 1.5. Kontakt

...oplyser om webstedets mailadresse og et telefonnummer til mulig udveksling af kommentarer.

Nævnte Permanente Servicelinks i Bundlinjen


Link 1. Nemslægt  

...giver adgang til et såkaldt timeglasdiagram, et slægtstræ der dækker både stamparrets efterkommere og forfædre. 


Link 2. Indhold

Åbner webstedets samlede indholdsfortegnelse.


Link 3. Bilag

Giver adgang til nye og gamle dokumenter vedrørende

Lund Madsen slægterne.


Link 4. @   mail  

Åbner et tomt mail-ark adresseret til webmaster.


Link 4. Kort  

Der vises et landkort med afmærkning af slægtens tilhørssteder.


Link 5. Galleri  

Et stort antal portrætter og andre billeder med slægtsrelevans er samlet som en eller flere tavler med billedlinks til relevante sider afsnit og emner.


En spændende måde at komme rundt på må og få...på!


Bemærk også, at rækkefølgen på linkbillederne på åbningssider som her altid er med uret... fra den øverste venstre og rundt til den i midten.
familiegrupper_lm.html

Bemærk, at temaet “Introduktion” primært består af teknikaliteter som ikke er afgørende for at kunne gå direkte til det egentlige mål under temaerne:

Slægtstræf, Efterkommere og Forfædre etc.