hej@larsjorgen.dk - mobil nr. 29442629


Enhver er velkommen til at melde tilbage om deres oplevelser med webstedet

og konstruktiv kritik er naturligvis mere end velkommen.


Og foretrækker man at tale, så er man også velkommen til at ringe på mobil:


29442629


Med venlig hilsen


Lars Jørgen

Bilag

Indholdsoversigt

Landkort + Slægtdiagram

Galleri

Bundlinje-funktioner


Nederst på alle sidernes første og sidste blad er der indsat en permanent linkrække med forbindelse til udvalgte servicefunktioner der ofte kan være relevante ved gennemsyn af al øvrigt indhold.


De ser ud som vist med herunder:


indhold   slægtdiagram   landkort   galleri   bilag   kontakt   @ mail


Besøgende bedes selv teste hvad de går ud på!

Et af linkene er et snabel-a mail... og et klik herpå vil åbne en tom mail-side adresseret til undertegnede som er webmaster for dette websted:

Lars Jørgen Jakobsen


mailadressen kan naturligvis også skrives direkte, og uden at man er inde på siden, og i så fald hedder den:


hej@larsjorgen.dk

BUNDLINJE

@